Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2007

Ελεύθερος Νευρώνας: BrainPaint: μια καλλιτεχνική προσέγγιση στη νευροανάδραση

Ελεύθερος Νευρώνας: BrainPaint: μια καλλιτεχνική προσέγγιση στη νευροανάδραση
Το BrainPaint δουλεύει δημιουργώντας ηχητικές και εικονικές αναπαραστάσεις των εγκεφαλικών κυμάτων, ανταμοίβοντας ή αναστέλλοντας αυτόματα συγκεκριμένες συχνότητες. Προσφέροντας στο υποκείμενο μια οπτικοακουστική εμπειρία σε μια «γλώσσα» που ο εγκέφαλός του μπορεί να κατανοήσει και να επηρεάσει (νευροανάδραση).

Δεν υπάρχουν σχόλια: