Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2009

Geodynamo (αναστροφή μαγνητικού πεδίου και 2012)

Το φαινόμενο της δημιουργίας μαγνητικού πεδίου στα διάφορα πλανητικά σώματα, αλλά και στον ίδιο τον Ήλιο, είναι από τα πιο ενδιαφέρονται αστροφυσικά προβλήματα και απασχολεί τους επιστήμονες εδώ και πολλά χρόνια, ουσιαστικά από τότε που επισημάνθηκε ότι η Γη έχει μαγνητικό πεδίο.

Ο υποψήφιος μηχανισμός που επικρατεί σήμερα για το πώς δημιουργείται και συντηρείται αυτό το πεδίο είναι ο μηχανισμός του δυναμό (self excited dynamo). Η φυσική αρχή του δυναμό είναι απλή, αν και η πλήρης και αυτοσυνεπής αντιμετώπιση του προβλήματος είναι αρκετά περίπλοκη. Καταρχήν, ο μηχανισμός είναι αυτό που υπονοεί το όνομά του (The Great Magnet, the Earth). Είναι δηλαδή ένα μοντέλο που βασίζεται στις ίδιες αρχές που λειτουργεί και το δυναμό ενός ποδηλάτου. Και η αρχή λειτουργίας ενός δυναμό στηρίζεται στην αρχή της επαγωγής. Τι λέει όμως η αρχή της επαγωγής; Μας λέει ότι αν πάρουμε έναν αγωγό και τον κινήσουμε μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο, τότε στα άκρα του αγωγού θα εμφανιστεί ηλεκτρική τάση. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι αν έχεις φορτία που κινούνται μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο, τότε αυτά τα φορτία θα δεχτούν μία δύναμη Lorentz κάθετη στο μαγνητικό πεδίο και την διεύθυνση κίνησης. Σε έναν αγωγό λοιπόν, υπάρχουν τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και τα διάφορα άτομα από τα οποία αποτελείται ο αγωγός. Καθώς κινείται ο αγωγός, κινούνται τα άτομα και τα ελεύθερα ηλεκτρόνια και φυσικά αισθάνονται την δύναμη Lorentz. Επειδή όμως τα άτομα (που είναι συνήθως θετικά φορτισμένα, αφού τους λείπει κάποιο ηλεκτρόνιο) δεν μπορούν να κινηθούν, αφού είναι εγκλωβισμένα στο πλέγμα του αγωγού, τα μόνα που κινούνται είναι τα ηλεκτρόνια, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ρεύμα μέσα στον αγωγό. Αυτό το ρεύμα με τη σειρά του μπορεί να δημιουργήσει μαγνητικό πεδίο, το οποίο συνεισφέρει στο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο.

Φυσικά τα πράγματα στην περίπτωση της εφαρμογής στη Γη δεν είναι ακριβώς έτσι και αυτό είναι το πρόβλημα της εμφάνισης του κυρίαρχου μαγνητικού πεδίου. Στο εσωτερικό της Γης, αντί για κάποιο αγωγό, έχουμε ένα αγώγιμο ρευστό το οποίο κινείται και από την κίνησή του δημιουργούνται ρεύματα (εδώ τα άτομα μπορεί να μην είναι δέσμια σε κάποιο πλέγμα, αλλά και πάλι τα ηλεκτρόνια είναι πολύ πιο ελαφριά και μπορούν να κινηθούν πολύ πιο εύκολα). Η περιοχή στην οποία συμβαίνει αυτό είναι η περιοχή ανάμεσα στον στερεό εσωτερικό πυρήνα της Γης και τον εσωτερικό μανδύα, που ονομάζεται εξωτερικός ρευστός πυρήνας και έχει περίπου την πυκνότητα και την αγωγιμότητα του σιδήρου. Υπάρχει ακόμα μία διαφορά από την παραπάνω περίπτωση του δυναμό του ποδηλάτου και αυτή είναι το εξωτερικό μαγνητικό πεδίο. Ενώ στο δυναμό του ποδηλάτου υπάρχει εξωτερικός μαγνήτης που διαμορφώνει ένα κυρίαρχο εξωτερικό μαγνητικό πεδίο, στην περίπτωση της Γης, το μαγνητικό πεδίο δημιουργείται, ενισχύεται και επιβιώνει από καθαρά εσωτερικές διαδικασίες της κίνησης του αγώγιμου ρευστού.

Με άλλα λόγια, το όλο πρόβλημα ουσιαστικά ανάγεται στο πως μπορεί ένα αγώγιμο ρευστό με την κίνησή του να δημιουργήσει και να συντηρήσει ένα μεγάλης κλίμακας διπολικό μαγνητικό πεδίο. Για να λυθεί λοιπόν αυτό το πρόβλημα, πρέπει να λυθούν αυτοσυνεπώς οι εξισώσεις της μαγνητοϋδροδυναμικής στην περιοχή του εξωτερικού ρευστού πυρήνα της Γης. Οι εξισώσεις αυτές είναι αρκετά περίπλοκες και μπορούν να λυθούν μόνο αριθμητικά σε υπερυπολογιστές. Αυτό το πρόβλημα έχει λυθεί εδώ και μερικά χρόνια και υπάρχουν κάποια μοντέλα που περιγράφουν αρκετά καλά το μαγνητικό πεδίο της Γης και την συμπεριφορά του.

Μία τέτοια δουλειά παρουσιάστηκε από τους Gary A Glatzmaier και Peter Olson σε ένα άρθρο του Scientific American το 2005 με τίτλο, Scientific American: Probing the Geodynamo. Επιπλέον στοιχεία πάνω σ’ αυτή τη δουλεία υπάρχουν στην σελίδα του Glatzmaier, The Geodynamo(Glatzmaier), όπου παρουσιάζονται κάποια χαρακτηριστικά του μοντέλου και αρκετές όμορφες εικόνες. Βασικά αξίζει να ψάξει κάποιος τις σελίδες και των δύο γιατί υπάρχουν μερικά όμορφα πραγματάκια (ειδικότερα στη σελίδα του Glatzmaier όπου υπάρχουν και διάφορες δημοσιεύσεις του με τον P.Roberts πάνω στο θέμα, GARY A. GLATZMAIER and PAUL H. ROBERTS, Simulating the geodynamo, Cont. Phys. 38(1997) 269, Paul H. Roberts and Gary A. Glatzmaier, Geodynamo theory and simulations, Rev. Mod. Phys. 72(2000)1081). Όποιος ενδιαφέρεται για το μοντέλο του δυναμό, αξίζει να διαβάσει τόσο το άρθρο του scientific American όσο και το άρθρο στο Contemporary Physics που είναι και το λιγότερο τεχνικό από τα δύο τελευταία άρθρα.

Εγώ απλά θα επισημάνω ένα δύο πραγματάκια σχετικά με τον μηχανισμό. Για αρχή λοιπόν, προκειμένου να υπάρχει αποτελεσματικό δυναμό, πρέπει να υπάρχουν 3 βασικές προϋποθέσεις. 1) Πρέπει να υπάρχει ρευστός αγώγιμος πυρήνας ή έστω ρευστή αγώγιμη περιοχή γύρω από τον πυρήνα, προκειμένου να μπορούν να αναπτυχθούν εκεί τα ρεύματα που θα συντηρήσουν το μαγνητικό πεδίο. 2) Θα πρέπει να υπάρχει μία πηγή ενέργειας, η οποία να κινεί το ρευστό ώστε αυτό να μετατρέπει την κινητική ενέργεια σε μαγνητικό πεδίο. Αυτή η πηγή ενέργειας είναι κυρίως η θερμική ενέργεια που έχει παγιδευτεί στο εσωτερικό του πλανήτη από την δημιουργία του, η οποία κατά την προσπάθειά της να βγει προς τα έξω δημιουργεί φαινόμενα μεταφοράς στον ρευστό εξωτερικό πυρήνα, περίπου όπως έχουμε τα κύτταρα κυκλοφορίας στην ατμόσφαιρα. Η τελευταία προϋπόθεση είναι: 3) Πρέπει ο πλανήτης να περιστρέφεται έτσι ώστε να μπορούν να εμφανιστούν δυνάμεις Coriolis. Οι δυνάμεις Coriolis θα έχουν ως αποτέλεσμα να συστρέφουν τη ροή του ρευστού όπως αυτή δημιουργείται εξαιτίας των φαινομένων μεταφοράς (φαινόμενο αντίστοιχο με τους κυκλώνες στην ατμόσφαιρα). Από αυτή τη συστροφή τελικά το αποτέλεσμα είναι να ενισχύεται το μαγνητικό πεδίο φτάνοντας τελικά σε μία κατάσταση περίπου σταθερής έντασης.


Το άλλο που θα ήθελα να επισημάνω είναι το φαινόμενο της αναστροφής του συνολικού μαγνητικού πεδίου της Γης. Αυτό είναι ένα πολύ καλά καταγεγραμμένο φαινόμενο και είναι ίσως το πιο δύσκολο στην θεωρητική του περιγραφή. Παρόλα αυτά, τα σύγχρονα αριθμητικά μοντέλα έχουν καταφέρει να το αναπαράγουν, όπως παρουσιάζεται στα παραπάνω links. Αυτό που θα πω εδώ είναι ότι το μαγνητικό πεδίο που αντιλαμβανόμαστε στην επιφάνεια της Γης ως διπολικό, είναι στην πραγματικότητα ένα αρκετά πιο περίπλοκο πεδίο στην περιοχή του συνόρου του εξωτερικού ρευστού πυρήνα με τον μανδύα (CMB) που αποτελείται και από ανώτερης τάξης πολύπολα, τα οποία όμως εξασθενούν μέχρι να φτάσουν στην επιφάνεια (ένα n-πολο εξασθενεί ως 1/r^(n+1) με την απόσταση). Αυτό που παρατηρείται λοιπόν είναι ότι υπάρχει μία δυναμική ανάμεσα σε μία κατάσταση που προσπαθεί να ανατρέψει το κυρίαρχο διπολικό μαγνητικό πεδίο και σε μία κατάσταση όπου αυτό διατηρείται. Τις περισσότερες φορές, επικρατεί η σταθερότητα του μαγνητικού πεδίου, αλλά κάποιες φορές το πεδίο ανατρέπεται. Αυτό γίνεται με την σταδιακή επικράτηση και ανώτερων τάξεων του πολυπολικού πεδίου μέχρι να κυριαρχήσει στους πόλους του CMB πεδίο της αντίθετης πολικότητας οπότε και σταθεροποιείται η κατάσταση. Σε όλη τη διαδικασία, η οποία διαρκεί μερικές χιλιάδες χρόνια, το μαγνητικό πεδίο δεν εξαφανίζεται, αλλά γίνεται πιο περίπλοκο.

Έχοντας αναφέρει λοιπόν όλα τα παραπάνω, παρουσιάζω παρακάτω τα video με το 20ο επεισόδιο της εκπομπής «Το Σύμπαν που Αγάπησα» που αναφέρεται σε αυτό το θέμα και τις καταστροφολογικές παπαριές που κυκλοφορούν για το 2012 και το ημερολόγιο των Μάγια και όλα τα σχετικά που δείχνει ο Χαρδαβέλλας και ο Λιακόπουλος στις εκπομπές του. Αν εξαιρέσεις μερικές ανακρίβειες (το θέμα είναι αρκετά τεχνικό) η εκπομπή είναι μάλλον καλή και αντικρούει τα διάφορα καταστροφολογικά σενάρια. Μερικά όμορφα animations που φαίνονται στα video με τις μαγνητικές δυναμικές γραμμές είναι από τις παραπάνω δουλειές που αναφέρω.

2012: Αναστροφή του γήινου μαγνητικού πεδίου
20ο επεισόδιο του 4ου κύκλου της εκπομπής "Το Σύμπαν που Αγάπησα", με τίτλο «Ο Μύθος του 2012: Η αναστροφή του γήινου μαγνητικού πεδίου». Αυτό το επεισόδιο απομυθοποιεί τις διάφορες καταστροφολογικές θεωρίες που προμηνύουν το τέλος του κόσμου το 2012 και βασίζονται στα διάφορα σενάρια που έχουν σχέση με το μαγνητικό πεδίο της Γης και την αναστροφή του ή την εξαφάνισή του.Συνοδευτικά με τα παραπάνω, μπορεί να δει κανείς και αυτό το άρθρο, 2012: No Geomagnetic Reversal (UNIVERSE TODAY), όπου παρουσιάζονται μερικές επιπλέων πληροφορίες σχετικά με τις θεωρίες κατακλυσμού και αναστροφής των γεωγραφικών πόλων της Γης από τον Nibiru ή διαφορετικά Planet X, που κάποιο προσπαθούν να τα συσχετίσουν με την αναστροφή του μαγνητικού πεδίου της Γης που καταγράφεται στα γεωλογικά δεδομένα.

Και για όποιον έχει όρεξη, ένα γνήσιο δείγμα μπουρδολογίας για την αναστροφή του μαγνητικού πεδίου της Γης ή ορθότερα για την αναστροφή των γεωγραφικών πόλων της Γης εξαιτίας του επερχόμενου Nibiru (2012: No Planet X) από το καθηγητή του ΤΕΙ Πειραιά Παναγιώτη Παππά


Τηλεφώς -- Κατακλυσμοί
Αποσπάσματα από την εκπομπή του Τηλεφώς, «Με τα χρώματα του λόγου», με θέμα τους Κατακλυσμούς. Στα αποσπάσματα αυτά ο «καθηγητής» του ΤΕΙ Πειραιά, Παναγιώτης Παππάς, δίνει ρεσιτάλ με τις «επιστημονικές» του απόψεις για το μαγνητικό πεδίο της γης, την αναστροφή των γεωγραφικών πόλων, την δομή του Ηλιακού συστήματος και την ευστάθεια της περιστροφής της Γης.

Άντε και Βοήθεια Μας...

13 σχόλια:

pølsemannen είπε...

Ατυχώς δεν υπάρχουν αρκετοί εκλαϊκευτές της επιστήμης, με αποτέλεσμα οι απατεώνες να θησαυρίζουν πάνω στον φόβο, την άγνοια και τις ανασφάλειες των ανθρώπων.

Αυτό εδώ του φίλου σας του Παππά το ξέρατε; www.papimi.com

Γιώργος είπε...

Όλα τα λεφτά οι ερωτήσεις της ξανθιάς και οι φάτσες του γυναικολόγου και του μαθηματικού παραπλεύρως.

Πάντως διέκρινα "παιχνιδάκι" μεταξύ ξανθιάς και Παππά. Λέτε να'χε κανένα τυχερό ο papimis;... :))

Vagelford είπε...

Το ξέρουμε το PAPIMI, το ξέρουμε...

Πολύ πονεμένη ιστορία, αλλά και δύσκολη. Πέρα από τις άλλες μπούρδες σχετικά με τη φυσική, το PAPIMI έχει αναφορά και στο Quackwatch, όπου λέει ότι υπάρχει καταδικαστική απόφαση για τη συσκευή στην California:
-----------------------------------
California Court Bans Unubstantiated
Claims for Pap-IMI Device
Stephen Barrett, M.D.
-----------------------------------
In 2005, Gerald Allen Anderson and his company, Bio-Energy Services (later called Biophotonix) were prohibited from marketing the PAP-IMI device or any other other product with false or misleading claims. They were also ordered to pay a $2,750 penalty plus $7, 000 for the cost of investigating what they had done. The full name of the device is the Pap Ion Magnetic Inductor. In 2003, Bio-Energy's Web site described it as an "advanced electrotherapeutic diathermy device that produces unique bio-energetic magnetic field pulses." The site further stated:

PEMF [pulsed electromagnetic field] is a method of applying a magnetic field to the cell which converts the magnetic field into a weak electrical signal, influencing the interaction of the ions, and the flow of nutrients in the cell. Enhanced circulation and nutrient exchange can speed the healing process and reduce down time.

The District Attorney's complaint (shown below) indicates that the defendants illegally promoted the PAP-IMI for treating immune system conditions, liver and prostate cancer, prostate gland disorders, bone or joint diseases, arthritis, lupus, heart disease, high blood pressure, and diabetes. The final judgment that ended the case included a penalty of $2,750 plus $7,000 for investigative costs.

-----------------------------------

Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει, στο ίδιο κλίμα, και η ιστορία της μαγνητοθεραπείας...

Γιώργος είπε...

Μπράβο Vagelford που βρήκες την απόφαση στην Καλιφόρνια. Και ύστερα λέμε χαζοαμερικάνους τους Αμερικάνους. Άλλος μάλλον είναι χαζός που ανέχεται papimides και κάθε λογής paparides.

Vagelford είπε...

Δες και το ιστορικό που έχει το PAPIMI στην Αμερική από τους Seattle Times...
Εκεί έχει και διάφορα ενδιαφέροντα links.

ugroknight είπε...

Τα κατωρθώματα των απ'ευθείας απόγωνων τον αρχαίων ελλήνων:

http://seattletimes.nwsource.com/ABPub/2007/11/19/2004022825.pdf

http://www.irbforum.com/forum/read/2/159/159?PHPSESSID=a5f43713385cf3290653365045ebe652

Και κάπου πήρε το μάτι μου πως στην αμερική το PAPIMI πωλείται μόνο $57.000 !

Παρ'όλους τους κομπογιανίτες, δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα και να αποκλείσουμε αυθαίρετα πιθανές ευεργετικές επιδρασεις του ηλεκτρομαγνητισμού, αλλά και να γελοιοποιούμε την πραγματική έρευνα στον τομέα αυτό. Δύο τυχαία link:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19195259?dopt=Abstract

http://ston.jsc.nasa.gov/collections/TRS/_techrep/TP-2003-212054.pdf

Γιώργος είπε...

Από το papimi.gr:
"DISREGARD THE UNPROVEN AND GENERALLY WRONG FORMULA OF EINSTEIN E=mc2 WHICH RESTRICTS QUANTITATIVELY MANY SCIENCES FROM EXPANSION AND PROGRESSION"

Εγω νομίζω ότι ο Παππάς δεν είναι απατεώνας, τα πιστεύει αυτά που λέει.

Επί της ουσίας πρόκειται για yet another μηχάνημα διαθερμιών. Ένα link περι της χρησιμότητας των διαθερμιών αυτού του τύπου στο:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15818640

Συγκρίνοντας δε τα διάφορα παρεμφερή μηχανήματα:
http://www.papimi.gr/compar.htm

βλέπουμε ότι είναι αμφίβολο ...να λειτουργεί οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή γύρω από το papimi (Continuous Fourier Harmonics 0.3 to 250 MHz, Radar pulsed technology)... σε αντίθεση με τις άλλες συσκευές που λένε ότι έχουν FCC approval και δουλεύουν στα 27 MHz.

Ελέγξιμα έως ύποπτα τα έστω και instant 1,000,000 Watts που αναφέρονται. Μάλλον για λάθος υπολογισμούς του Παππά θα πρόκειται. Όπως από λάθος σχεδιασμό θα έχουν προκύψει και οι αρμονικές από 0.3 έως 250 Mhz που λέει ότι βγάζει το μηχάνημα.

Όσον αφορά τα 57000$ που αναφέρει ο ugroknight, αμφιβάλω αν μια καλοσχεδιασμένη παραμφερής πρωτότυπη συσκευή, που πληρεί κάποιες στοιχειώδεις προδιαγραφές, έχει κόστος κατασκευής πάνω από 2000 ευρώ (ισως και πολλά να λέω).

Vagelford είπε...

Γιώργο, το κοίταξες το άρθρο από τους Seattle Times που έχω παραπάνω;

Γιώργος είπε...

Ναι το κύτταξα. Έχει πολλές πολιτείες όμως η Αμερική και θα βγάλει αρκετά χρήματα μέχρι να του ...απαγορέψουν την είσοδο στις ΗΠΑ τελικά. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι ακόμα και σε σοβαρές χώρες όπως οι ΗΠΑ υπάρχουν παραθυράκια από τα οποία μπορούν να μπουν papimides, οπότε σκέψου τι γίνεται στη χώρα μας...

Αυτός "πατάει" σε έρευνες του τύπου που αναφέρει το bbc
http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/3458675.stm

αλλά επι της ουσίας το μόνο απότελεσμα που ίσως να έχει το μηχάνημα του είναι σε διάφορες περιπτώσεις άλγους όπου στην ουσία κάνει διαθερμίες.

Prophet Estarian είπε...

Εξαιρετικό post..Μόλις σε βρήκα μέσω του Βιολόγου. Μπράβο φίλε μου!!

Vagelford είπε...

O great Prophet, I thank thee...

Optimus είπε...

Μαλάκα το papimi.gr είναι σαν τα καμμένα paranormal sites των 90s. ΚΑΜΜΕΝΟ!!!

Ανώνυμος είπε...

Σ. Δ. Ο. Ε. ΘΕΛΕΙ