Σάββατο, 13 Οκτωβρίου 2007

The 50 billion science Thing...

Scientists Ask Congress To Fund  Billion Science Thing

The Onion

Scientists Ask Congress To Fund $50 Billion Science Thing

WASHINGTON, DC— "I agree we need this scientific apparatus, because, in the end, science is more important than it is unimportant," Rep. Bart Gordon (D-TN) said.LoL....

Φοβερό άρθρο που μου έστειλαν με e-mail, γεμάτο κορυφαίες ατάκες όπως:
"These scientists could trim $10 million if they would just cut out some of the purple and blue spheres," said Rep. Roscoe Bartlett (R-MD), explaining that he understood the need for an abundance of reds and greens. "With all of those molecules and atoms going in every direction, the whole thing looks a bit unorganized, especially for science."

και
"Now, I'm no science major, but if I'm being told by a group of people that the protons, neutrons, and electrons need unifying, then I think we owe it to the American people to go in and unify them," Rep. Mark Udall (D-CO) said. "After all, isn't a message of unity what we want to send to our children?"


Αξίζει να το διαβάσει κανείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: