Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2008

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ: Προσεισμικές ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη ΖωγράφουΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008, 12:00
Κτίριο Φυσικής, Αμφιθέατρο «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»

Προσεισμικές ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές που εμπίπτουν στη φασματική περιοχή των kHz - MHz: Εστίαση σε ανοικτά ερωτήματα της έρευνας της "πρόγνωσης των σεισμών"
Κωνσταντίνος Ευταξίας
Αναπλ. Καθηγητής, ΕΚΠΑΤο φαινόμενο της θραύσης των ετερογενών υλικών, παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν καταβληθεί με όρους εργαστηριακής, θεωρητικής και αριθμητικής μελέτης, δεν έχει πλήρως κατανοηθεί. Κατά μείζονα λόγο δεν έχει γίνει κατανοητή η προετοιμασία γένεσης ενός σεισμού, που είναι μιας μεγάλης κλίμακας θραύση, λόγω της αδυναμίας μέτρησης των τάσεων και παραμορφώσεων στον εστιακό χώρο. Ηλεκτρομαγνητικά (ΗΜ) σήματα, που εμπίπτουν στη φασματική περιοχή των kHz-MHz, συνοδεύουν τα καταληκτικά στάδια της προετοιμασίας της θραύσης ενός ετερογενούς υλικού. Τα σήματα αυτά, που ανιχνεύονται από την εργαστηριακή έως τη γεωφυσική κλίμακα, θεωρούνται ως πρόδρομα φαινόμενα της επερχόμενης ολικής θραύσης / σεισμού. Πρόκληση για τη μελέτη των σημάτων αυτών είναι η αποκωδικοποίηση πληροφορίας από τα ηλεκτρομαγνητικά "σεισμο-γραφήματα", που καταγράφονται από μερικές ημέρες μέχρι μερικές ώρες πριν από την έλευση σεισμού, που θα είναι χρήσιμη για την καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας γένεσης της θραύσης / σεισμού και, επαγωγικά, της καλύτερης εκτίμησης των παραμέτρων ενός πιθανολογούμενου σεισμού: o βαθμός της αξιοπιστίας της "πρόγνωσης" ενός φυσικού φαινομένου, που είναι ο προσδοκώμενος καταληκτικός στόχος της ερευνητικής προσπάθειας, εξαρτάται από το βαθμό κατανόησής του.

Εστιάζουμε στα ακόλουθα ανοικτά ερωτήματα:

1. Αναγνώριση "διακριτών χρονικών περιόδων" στη χρονική εξέλιξη της ΗΜ διαταραχής.

2. Αντιστοίχηση κάθε μιας "διακριτής περιοχής" της ΗΜ εκπομπής με χαρακτηριστική φάση της προετοιμασίας του σεισμού.

3. Αποκάλυψη ιδιαίτερων χαρακτηριστικών στην εξελισσόμενη χρονοσειρά της ΗΜ διαταραχής που η εμφάνισή τους συνηγορεί στην εκτίμηση ότι η έλευση του σεισμού είναι πλέον αναπόφευκτη.

4. Δυνατότητα μεταφοράς γνώσης από τη γένεση άλλων καταστροφικών γεγονότων (επιληψίας, μαγνητικής καταιγίδας, καρδιακής κρίσης, κ.τ.λ) στη μελέτη της γένεσης του σεισμού. Είναι η επιληψία ένας "σεισμός" στο μυαλό μας και ο σεισμός μια "επιληπτική κρίση" του στερεού φλοιού της γης; Βαδίζουμε προς μια ενοποιημένη θεωρία γένεσης των καταστροφικών φαινομένων;

5. Συμβατότητα των αποτελεσμάτων με εκείνα άλλων προσεισμικών παρατηρήσεων-φαινομένων (επίγειας ή δορυφορικής ανίχνευσης) και οι "επιπτώσεις" μιας συσσωρευμένης ανίχνευσης διαφορετικής φύσεως προδρόμων φαινομένων, που η ανάλυσή τους οδηγεί σε συγκλίνουσες εκτιμήσεις.

Οι παραπάνω στόχοι προσεγγίζονται με όρους: (i) Fractal φασματικής ανάλυσης. (ii) Στατιστικής φυσικής. (iii) Κρισιμότητας. (iv) Παγκοσμιότητας. (v) Πολυπλοκότητας. (vi) Συσχέτισης με εργαστηριακά πειράματα θραύσεως.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

"...η επιληψία ένας "σεισμός" στο μυαλό μας..."
Γιατί μου μυρίζεται "Αντζυ Λουπέσκου" αυτή η φράση, ελπίζω να μην ξεφύγουν συνδέοντας άσχετα πράγματα
"...η ανάλυσή τους οδηγεί σε συγκλίνουσες εκτιμήσει..."
και να μάθουμε όμως τι γίνεται με τις αποκλίνουσες εκτιμήσεις.

Vagelford είπε...

Δεν ξέρω ποια είναι η Αντζυ Λουπέσκου, αλλά σίγουρα διαβάσατε κάτι που δεν είναι γραμμένο στην ανακοίνωση της παραπάνω διάλεξης φυσικής. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα μας παρουσιάσει ο κ. Ευταξίας, αλλά όταν αναφέρεται σε «μεταφοράς γνώσης από τη γένεση άλλων καταστροφικών γεγονότων», μάλλον εννοεί από την μελέτη των αντίστοιχων χρονοσειρών που περιγράφουν την εξέλιξη των φαινομένων που αναφέρονται.