Κυριακή, 4 Ιανουαρίου 2009

Final Solution of the Palestinian question"The Final Solution of the Palestinian question has started..."

Δεν υπάρχουν σχόλια: