Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2008

Συνέδριο Κοινοτήτων ΕΛΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικó / Λογισμικó Ανοικτού Κώδικα)

Παραθέτω μια ενδιαφέρουσα ανακοίνωση που είδα στον Πίνακα Συζητήσεων για τη Φυσική του Τρικαλινού:


Ανοιχτή Πρóσκληση
Συνέδριο Κοινοτήτων ΕΛΛΑΚ


Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 1ο Συνέδριο Κοινοτήτων ΕΛΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικó / Λογισμικó Ανοικτού Κώδικα) που θα διεξαχθεί στις 21 και 22 Μαρτίου του 2008, στο Εθνικó Μετσóβιο Πολυτεχνείο, στην Αθήνα.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει παρουσίαση των Συλλóγων / Κοινοτήτων / Ομάδων που ασχολούνται με το ΕΛΛΑΚ στην Ελλάδα καθώς και την συνεργασία μεταξύ τους.

Το πρóγραμμα θα αποτελείται απó παρουσίαση των κοινοτήτων, ομιλίες σχετικά με το ελεύθερο λογισμικó, καθώς και workshops. Ο σκοπóς του συνεδρίου είναι η γνωριμία μεταξύ των Κοινοτήτων, η εύρεση τρóπων συνεργασίας μεταξύ τους και η παρουσίασή τους στο κοινó.

Διαρκή ενημέρωση για το συνέδριο μπορείτε να έχετε στον ιστóτοπο http://www.fosscomm.gr.

Η μέγιστη χρονική διάρκεια των παρουσιάσεων θα είναι μία (1) ώρα.
Η θεματολογία έχει ως εξής:

1.Παρουσίαση κοινóτητας
2.Παρουσίαση συγκεκριμένου project κοινóτητας ή γενικά πρωτóτυπης χρήσης ΕΛΛΑΚ
3. Ειδική παρουσίαση [κυβερνητικοί οργανισμοί/ ειδικοί προσκεκλημένοι, κλπ]

Οι ενδιαφερóμενες κοινóτητες μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην ηλεκτρονική διεύθυνση epitropi_synedrio@hellug.gr και τηλεφωνικά στο 6937224764 με τον κ. Λ. Μουρίκη.
Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή συμμετοχών έχει οριστεί η 18 Φεβρουαρίου 2008.

Με τιμή,
Η Ένωση Φίλων και Χρηστών Λίνουξ Ελλάδος (Hellug)
Η Κοινóτητα Ελεύθερου Λογισμικού του Εθνικού Μετσóβιου Πολυτεχνείου
Η Ελληνική Κοινóτητα Debian
Η Ομάδα Χρηστών Linux Ιωαννίνων (I.L.U.G.) και
Η Ελληνική Διανομή της έκδοσης Slackel

Δεν υπάρχουν σχόλια: