Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Σύντηξη υδρογόνου-νικελίου;;;

----- Ενδιαφέροντα updates στο τέλος (τελευταίο 3/12/12) -----

Προχθές λοιπόν, πήρα ένα e-mail από τον JustAnother GoneOff που με παρέπεμπε σε αυτό το blog, όπου υπήρχε αυτό το βίντεο με ένα απόσπασμα από το δελτίο της ΝΕΤ,Το βίντεο λοιπόν μιλά για μία εφεύρεση, η οποία εκμεταλλεύεται την ψυχρή σύντηξη ανάμεσα σε πυρήνες Νικελίου και πυρήνες Υδρογόνου (δηλαδή πρωτόνια). Την εφεύρεση μάλιστα την εκμεταλλεύεται μια ελληνική εταιρία, η Defkalion Green Technologies.

Η όλη υπόθεση μου ακούστηκε περίεργη, οπότε είπα να το κοιτάξω. Με λίγο ψάξιμο, βρήκα την σχετική δημοσίευση των Sergio Focardi και Andrea Rossi, στο περιοδικό (??) Journal of Nuclear Physics. Η εργασία τους βρίσκεται σε μια σειρά από posts σ' αυτό το σαν blog περιοδικό, ξεκινώντας από το A new energy source from nuclear fusion, όπου υπάρχει το abstract. Στα διαδοχικά posts παρουσιάζονται η διαδικασία, οι μετρήσει και τα αποτελέσματα μιας σειράς δοκιμαστικών λειτουργιών του αντιδραστήρα. Καταρχήν, πρέπει να πούμε ότι ο αντιδραστήρας αποτελείται από έναν θάλαμο καύσης, όπου τοποθετείται το Νικέλιο και το Υδρογόνο. Ο θάλαμος θερμαίνεται με την βοήθεια ηλεκτρικών αντιστάσεων. Το όλο σύστημα είναι εμβαπτισμένο σε δεξαμενή νερού. Από την θέρμανση του νερού υπολογίζουν την απόδοση του αντιδραστήρα και την εκλυόμενη ενέργεια, η οποία σύμφωνα με τα λεγόμενά τους είναι περίπου 200 φορές πάνω από ότι βάζουν.

Προχωρώντας λοιπόν προς τα κάτω στη σελίδα του περιοδικού, μπορεί να βρει κανείς το Theoretical interpretation, όπου γίνεται συζήτηση γύρω από τον πιθανό μηχανισμό με τον οποίο επιτυγχάνεται η σύντηξη. Εκεί λοιπόν, μπορεί να βρει κανείς τον υπολογισμό που δείχνει ότι με δεδομένες τις θερμοκρασίες στις οποίες λειτουργεί η συσκευή, η πιθανότητα ένας πυρήνας Νικελίου να συλλάβει ένα πρωτόνιο και να δώσει Χαλκό, να πραγματοποιηθεί σύντηξη δηλαδή, είναι της τάξης του $$\reverse \opaque 10^{-12394}$$. Λογικό αποτέλεσμα.

Οι συγγραφείς όμως προχωράνε λέγοντας ότι αυτοί παρατηρούν την εκλυόμενη ενέργεια και άρα η σύντηξη πρέπει να συμβαίνει.
Καταλήγουν λοιπόν,

In an attempt to explain the observed experimental effects, our attention has been attracted by a statement reported in [16] relative to a stellar gas where the electrons tend to cluster into spherical shells around nuclei, at distance rD known as Debye-Hückel radius. The .rst applications of the Debye-Hückel model [17] refer to electrolytic solutions for which it is possible to define a Debye length [18] with the following characteristic: if the distance between two charged ions is greater than rD , their electrostatic interactions are reduced by the presence of other ions attracted by the electric forces.

In our case, the proton-electron system might be shielded by the nuclear Coulomb potential, with the possibility of penetrating the Coulomb barrier.


Η λύση λοιπόν που προτείνουν, είναι το Debye shielding. Σ' αυτή την περίπτωση, το φράγμα δυναμικού που θα πρέπει να υπερνικήσει το πρωτόνιο για να μπει στον πυρήνα, δεν θα είναι το δυναμικό Coulomb του πυρήνα, αλλά το θωρακισμένο δυναμικό, το οποίο θα εκτείνεται μέχρι ένα τυπικό μήκος ανάλογο του μήκους Debye. Το ερώτημα είναι λοιπόν, πόσο είναι το μήκος Debye μέσα στο Νικέλιο; Με ένα πρόχειρο υπολογισμό μπορεί να δει κανείς ότι το μήκος Debye είναι της τάξης του $$\reverse \opaque \lambda_D=0.5 \AA$$ δηλαδή περίπου όσο είναι και η ακτίνα Bohr του ατόμου του Υδρογόνου (Debye length of the metal electrons).

Και τώρα που το βρήκαμε το μήκος Debye, πως επηρεάζει αυτό την πιθανότητα σύλληψης των πρωτονίων από τους πυρήνες Νικελίου;

Η πιθανότητα σύλληψης από τον πυρήνα μπορεί να υπολογιστεί αναλυτικά και είναι ουσιαστικά η πιθανότητα να έχουμε φαινόμενο σήραγγας για το σωματίδιο που θα το οδηγήσει μέσα στον πυρήνα ξεπερνώντας το φράγμα του δυναμικού. Για την κλασική περίπτωση του δυναμικού Coulomb του πυρήνα, η πιθανότητα είναι $$\reverse \opaque \large P= e^{-\pi\frac{r_0}{\lambda^{\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!\!-}}}$$, όπου $$\reverse \opaque r_0$$ είναι η ελάχιστη απόσταση από τον πυρήνα στην οποία μπορεί να φτάσει ένα θετικό φορτίο που έχει κάποια κινητική ενέργεια και $$\reverse \opaque \lambda^{\!\!\!\!-}$$ (δεν υπάρχει το σύμβολο λbar!!!) είναι το μήκος κύματος de Broglie του πρωτονίου διαιρεμένο με το 2π. Η πιθανότητα λοιπόν εξαρτάται από την μία από την ενέργεια που έχει το πρωτόνιο, πράγμα που μπαίνει τόσο στο μήκος κύματος του πρωτονίου όσο και στο πόσο κοντά φτάνει στον πυρήνα, και από την άλλη εξαρτάται και από το πόσο δυνατό είναι το απωστικό δυναμικό ή αλλιώς το πόσο κοντά στον πυρήνα πλησιάζει, που το υποδηλώνει η ελάχιστη απόσταση $$\reverse \opaque r_0$$.

Μία ευριστική ερμηνεία του παραπάνω αποτελέσματος είναι ότι αν η απόσταση στην οποία πλησιάζει το σωματίδιο τον πυρήνα, είναι μεγαλύτερη από το μήκος κύματος de Broglie του σωματιδίου, τότε η πιθανότητα το σωματίδιο να βρεθεί μέσα στον πυρήνα (να κάνει φαινόμενο σήραγγας δηλαδή) είναι πολύ μικρή, ενώ αν το μήκος κύματος είναι μεγαλύτερο ή ίσο με την ελάχιστη απόσταση, τότε η πιθανότητα είναι σημαντική.

Το παραπάνω αποτέλεσμα, αν αναπτύξουμε τους όρους και βάλουμε, $$\reverse \opaque \lambda^{\!\!\!\!-}=\frac{\hbar}{m \beta c}$$, όπου το βc είναι η ταχύτητα του σωματιδίου, και $$\reverse \opaque r_0=\frac{Ze^2}{(4\pi \varepsilon_0)Q}$$, όπου $$\reverse \opaque Q=\frac{3}{2}kT=\frac{1}{2}m\beta^2c^2$$ είναι η κινητική ενέργεια των πρωτονίων και Z ο ατομικός αριθμός του Νικελίου, τότε θα πάρουμε την έκφραση για την πιθανότητα $$\reverse \opaque P=e^{-\frac{2\pi Z}{137 \beta}$$, όπου έχουμε αντικαταστήσει την τιμή της σταθεράς της λεπτής υφής $$\reverse \opaque \alpha=\frac{e^2}{(4\pi \varepsilon_0)\hbar c}=1/137$$. Αυτός είναι και ο τύπος που αναφέρετε και στην σελίδα με το Theoretical interpretation.

Εδώ πρέπει να παρατηρήσω ότι υπάρχει ένα αριθμητικό λάθος στον υπολογισμού που κάνουν. Υποθέτει θερμοκρασία 1000Κ και λέει ότι η κινητική ενέργεια είναι 0.9eV. Αυτό το νούμερο είναι μεγαλύτερο κατά 7 φορές από την ενέργεια για τους 1000Κ. Το σωστό αποτέλεσμα είναι περίπου 0.13eV.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπερτιμά την ταχύτητα του σωματιδίου (ή αλλιώς το β) κατά $$\reverse \opaque \sqrt{7}$$ φορές, που σημαίνει ότι ο εκθέτης στην πιθανότητα βγαίνει $$\reverse \opaque \sqrt{7}$$ φορές μικρότερος.
Η σωστή πιθανότητα για τους 1000Κ είναι λοιπόν, $$\reverse \opaque e^{-77395}=5.7\times 10^{-33613}$$. (update: υπάρχουν παραλλαγές της εργασίας που κυκλοφορούν, όπως εδώ, όπου τα νούμερα είναι εντελώς κουκουρούκου).

Ας επιστρέψουμε λοιπόν στο θέμα της τροποποίησης των παραπάνω εξαιτίας της θωράκισης του φορτίου και του μήκους Debye. Μια πρώτη προσέγγιση θα ήταν να χρησιμοποιήσει κανείς την παραπάνω ευριστική εικόνα. Έχουμε λοιπόν ότι, εξαιτίας της θωράκισης τώρα το δυναμικό δεν είναι της μορφής του δυναμικού Coulomb, δηλαδή της μορφής $$\reverse \opaque \frac{1}{r}$$, αλλά θα έχει την μορφή δυναμικού Yukawa και θα είναι της μορφής $$\reverse \opaque \frac{1}{r}e^{-r/\lambda_D}$$, όπου στο εκθετικό έχουμε το μήκος Debye. Αυτό λοιπόν επηρεάζει το πόσο κοντά μπορεί να φτάσει το πρωτόνιο στον πυρήνα του Νικελίου (τώρα φτάνει πιο κοντά) και άρα έτσι επηρεάζει και την πιθανότητα να έχουμε σύντηξη. Αν εκφράσουμε την απόσταση ως $$\reverse \opaque r=x r_0$$, όπου $$\reverse \opaque r_0$$ είναι η ελάχιστη απόσταση για το δυναμικό Coulomb, τότε η νέα ελάχιστη απόσταση θα δίνεται από την $$\reverse \opaque x_0 r_0$$, όπου το $$\reverse \opaque x_0$$ θα είναι η ρίζα της έκφρασης $$\reverse \opaque \frac{1}{x}e^{-x\frac{r_0}{\lambda_D}}=1$$. Αν αντικαταστήσουμε αυτή την απόσταση στην πιθανότητα, θα πάρουμε το αποτέλεσμα, $$\reverse \opaque \large P= e^{-\pi\frac{x_0 r_0}{\lambda^{\!\!\!\!-}}}=e^{-77395 x_0}$$. Το αποτέλεσμα αυτό δεν είναι πολύ μακριά από τον ακριβή υπολογισμό της πιθανότητας τόσο στο αριθμητικό αποτέλεσμα όσο και στην θεωρητική του λογική. Συγκεκριμένα, με αυτή την αφελή προσέγγιση υπολογίζουμε το $$\reverse \opaque x_0$$ να είναι περίπου 0.001, ενώ ο ακριβής υπολογισμός δίνει $$\reverse \opaque x_0=0.02$$.

Αυτό σημαίνει ότι ακόμα και με τη θωράκιση Debye, η πιθανότητα σύντηξης ενός πρωτονίου με έναν πυρήνα Νικελίου γίνεται $$\reverse \opaque P=e^{-1548}=5.7\times 10^{-673}$$ (ο αφελής υπολογισμός δίνει της τάξης του 10^-34).

Ακόμα και για τα νούμερα που δίνουν για τις πιθανότητες οι Focardi και Rossi, που αντιστοιχούν σε θερμοκρασία 10,000Κ, η πιθανότητα σύντηξης και πάλι είναι πολύ μικρή (περίπου 10^-247).

Εδώ πρέπει να σχολιάσω και κάτι ακόμα με αφορμή τις αναφορές του καθ. Χ. Ε. Στρεμμένου (εδώ και εδώ). Ας κάνουμε την ερώτηση, πόσο θα έπρεπε να είναι το μήκος Debye για να είναι εφικτή η σύντηξη κάτω από αυτές τις συνθήκες; Η απάντηση είναι ότι θα πρέπει να είναι περίπου 2-3 τάξεις μεγέθους μικρότερο. Το μήκος Debye όμως βασικά εξαρτάται από την αριθμητική πυκνότητα των ηλεκτρονίων στο πλέγμα η οποία είναι υψωμένη στην δύναμη -1/6. Με ένα πρόχειρο υπολογισμό, αυτό σημαίνει ότι για να είναι το μήκος Debye 2 τάξεις μεγέθους μικρότερο, θα πρέπει να είναι 12 τάξεις μεγέθους μεγαλύτερη η αριθμητική πυκνότητα των ηλεκτρονίων. Φυσικά κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, αφού το πόσα είναι τα ηλεκτρόνια περιορίζεται από τα διαθέσιμα ηλεκτρόνια, που είναι τα ηλεκτρόνια του Νικελίου και το πολύ να είναι 28 ανά άτομο Νικελίου.

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, η εκτίμησή μου είναι ότι είναι μάλλον απίθανο να συμβαίνει σύντηξη Νικελίου-Υδρογόνου στον αντιδραστήρα των Focardi και Rossi. Ειδικότερα δε, με ρυθμό 10^15 αντιδράσεις το δευτερόλεπτο, όπως εκτιμάται εδώ.

Άρα η απάντηση στο αρχικό ερώτημα είναι, "Δεν νομίζω!!!".

Αυτά τα ολίγα.

----------------------------------------
Διευκρίνηση: Ας γράψω μια μικρή διευκρίνηση. Τι σημαίνουν οι παραπάνω πιθανότητες;
Η πιθανότητα θα μας δώσει το πόσες φορές μπορεί να συμβεί η συγκεκριμένη διαδικασία για έναν συγκεκριμένο αριθμό διαθέσιμων ατόμων Ni και Η. Ο τυπικός αριθμός διαθέσιμων ατόμων είναι της τάξης του 10^23 για ποσότητες της τάξης των μερικών γραμμαρίων. Άρα αν έχουμε μια ποσότητα Νικελίου της τάξης των μερικών κιλών, τότε θα έχουμε περίπου 10^25 πυρήνες. Έτσι ο ρυθμός των αντιδράσεων που μπορούν να συμβούν είναι ανάλογος αυτού του αριθμού επί την πιθανότητα (για την ακρίβεια, ο ρυθμός είναι το γινόμενο της αριθμητικής πυκνότητας των πυρήνων επί την ενεργό διατομή επί την ταχύτητα των πρωτονίων, όπου η ενεργός διατομή εξαρτάται από την πιθανότητα). Με λίγα λόγια, για να έχεις έναν ρυθμό όπως αυτό το 10^15 που αναφέρω παραπάνω, θα έπρεπε να έχει κανείς διαθέσιμη μια ασύλληπτη ποσότητα ατόμων, πολύ περισσότερα από όσα υπάρχουν στο σύμπαν (10^80).

--------------------------------------------------
Update (14/3/11): Τα ελληνικά παρελκόμενα:
«Πράσινη» επένδυση-μαμούθ στην Ξάνθη. Επιβεβαίωση από Ξυνίδη.
Η επένδυση ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ ξεκινά το επόμενο διάστημα καθώς οι υπεύθυνοι της Εταιρίας έχουν αγοράσει ήδη παλαιό εργοστάσιο στην περιοχή της Ξάνθης (δεν πρόκειται για τη ΣΕΒΑΘ φυσικά) και προχωρούν άμεσα στην υλοποίηση της επένδυσης, υπολογίζοντας ότι τον Οκτώβριο θα ξεκινήσει η παραγωγική διαδικασία, με στόχο τις 300.000 συσκευές το χρόνο που θα απορροφηθούν από την ελληνική και τη βαλκανική αγορά.

Update (12/2/12): Από το news.yahoo.com διαβάζουμε το άρθρο
E-Cat 'Cold Fusion' Machine: Claims of Fraud Heating Up
και συγκεκριμένα την παρακάτω ιδέα για το τι μπορεί να παίζει:
The scientists note that the mis-wiring could be inadvertent. "If one of the wires in the three-core power lead" — a lead with active, neutral and ground/earth wires, all of which flow to a different prong of a three-pin plug — "was accidentally misconnected, the actual measurements of current witnessed by two Swedish scientists would not be the total power going into the reactor, and there would be an apparent power gain. One of the scientists who observed an earlier test has now agreed this could be so," Smith said. He noted that such a misconnection would be easy to make. For example, the earth lead could be touching the active wire, either within the plug, behind the wall outlet, or in the jumble of wires inside the E-Cat machine. Misconnections involving the earth and neutral wire are also possible. According to a report issued by the Australian Skeptics, Bryce found that in all six published tests of the E-Cat up to July — every test in which excess power production was directly measured — the setup was such that a misconnected earth lead (the wire that is usually grounded in an electric circuit) could have been funneling up to 3 kilowatts of power into the machine's steam generator long after the other wires were turned off. Because there were no power meters measuring the flow of energy in the earth lead, all this energy would seem to be surplus, and would appear as if it were being generated by reactions within the E-Cat itself.


--------------------------------------------------
Update (3/12/12): Δημοσιογραφία του κ...
Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει η συνεισφορά της μαχόμενης δημοσιογραφίας από το θέμα της σύντηξης υδρογόνου-νικελίου...
Σύντηξη στο σπίτι!
Από τον γνωστό ύποπτο του ΒλΗΜΑ Science. Το καλύτερο σχόλιο το έκανε το physicsgg.

52 σχόλια:

Vaggelis1984 είπε...

Και αφού μιλάμε για "ψυχρή σύντηξη"
να προσθέσω και αυτό:
http://web.cc.uoa.gr/~gvoulgar/SonoFusion/Cold_Fusion.htm

Άχριστος είπε...

Μακάρι να δουλεύει, αλλά μήπως αυτός ο Andrea Rossi είναι λίγο λαμόγιο ?

Vagelford είπε...

Πέτυχα και εγώ αυτές τις αναφορές σχετικά με την ιστορία με τα σκουπίδια και τα περί απάτης, αλλά δεν ήθελα να το πάω εκεί. Άμα είναι θα πάει μόνο του.

Ελπίζω μόνο να μην πετάξουν την σκούφια τους τίποτα έξυπνοι σε τίποτα υπουργεία, που θα δουν την ευκαιρία για κέρδος. Θέλει προσοχή το πράγμα.

Vagelford είπε...

Btw, η όλη ιστορία μου θυμίζει την υπόθεση με τον κινητήρα αντιβαρύτητας του πολυτεχνείου (ΕΜΠ).

Και με αυτό είχε κάνει ρεπορτάζ η ΝΕΤ (και εδώ).

Ανώνυμος είπε...

Αφού το Νi με Ζ=62 έχει την υψηλότερη binding energy per nucleon από κάθε άλλον πυρήνα (μέγιστη σταθερότητα), πως γίνεται να ελευθερώνεται ενέργεια όταν μετατραπεί έστω με σύλληψη πρωτονίου σε άλλον πυρήνα;
Σύμφωνα με τα εγχειρίδια μια τέτοια αντίδραση θα την ανέμενα για ενδόθερμη.
(sissa ben dahir)

Vagelford είπε...

Έχεις δίκαιο ότι το Νικέλιο έχει την μεγαλύτερη ενέργεια ανά νουκλεόνιο και αυτό κάνει την όλη ιστορία να δείχνει προβληματική, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούσα να το ψάξω ενεργειακά το θέμα, το αν δηλαδή οι αντιδράσεις που αναφέρουν είναι ενδόθερμες ή εξώθερμες (όχι εύκολα τουλάχιστον), οπότε απλά "πίστεψα" τα νούμερά τους σ' αυτό το θέμα.

Πάντως αν έχεις κάποιο τρόπο να το ψάξεις το θέμα των αντιδράσεων (υπάρχει καμία βάση δεδομένων;), πες μου να το συμπληρώσω και αυτό αν είναι προβληματικό.

Vagelford είπε...

Πάντως, για την ενέργεια, αυτό που έχει σημασία είναι η διαφορά της συνολικής ενέργειας των αντιδρώντων με την συνολική ενέργεια των προϊόντων.

Vagelford είπε...

Πάντως τα νούμερα για την αντίδραση
$$\reverse \opaque Ni^{62} + p -> Cu^{63}$$
είναι σωστά (με βάση τις μάζες που βλέπω στη wikipedia).

Ανώνυμος είπε...

Πήγα στο δικό τους άρθρο και δεν ξεκαθάρισα για ποια ισότοπα μιλάνε. Για να το βάζουν σε φούρνο μάλλον μιλάνε για το ισότοπο Ni-58 που έχει binding energy per nucleon 8.73Mev. Αυτό αν πάρει ένα πρωτόνιο θα δώσει Cu-59 με bepn=8.64Mev και η αντίδραση ΔΕΝ θα μας αποδώσει ενέργεια. Όμως το Cu-59 είναι βραχύβιο και η αντίδραση δεν θα τελείωνε εκεί που περιγράφουν αλλά τελικά σε κοβάλτιο.
Αν πάλι ξεκινήσουμε με Ni-62 αυτό είναι μειοψηφικό ισότοπο και αυτοί δε λένε τίποτα για απομόνωσή του και χρήση του στο φούρνο. Αυτό το Ni-62 με bepn=8.79 Mev θα δώσει με πρόσληψη πρωτονίου Cu-63 που είναι σταθερό ισότοπο αλλά έχει bepn=8.75δλδ πάλι ΔΕΝ μας αποδίδει ενέργεια.
Αυτά βέβαια για τις θεμελιώδεις καταστάσεις των πυρήνων. Αν έχουν μεσολαβήσει τίποτα διεγερμένες καταστάσεις με άλλες τιμές ενέργειας το πράγμα ίσως να αλλάζει. Δεν έχω άποψη.
sissa ben dahir

Vagelford είπε...

Περίμενε. Το Ni-62 έχει μάζα 61.928amu και το υδρογόνο έχει μάζα 1.0072amu.

Από την άλλη ο χαλκός Cu-63 έχει μάζα 62.929amu. Αν πάρεις το ισοζύγιο των μαζών, δίνει +6.128MeV.

Το προϊόν δηλαδή έχει μικρότερη ενέργεια από τα αντιδρώντα, άρα η αντίδραση είναι εξώθερμη.

Μην τα υπολογίζεις με την ενέργεια ανά νουκλεόνιο, γιατί αυτή από μόνη της δεν σου δίνει το ισοζύγιο της ενέργειας. Η ενέργεια ανά νουκλεόνιο απλά λέει πόσο σταθερός είναι ο πυρήνας.

Ανώνυμος είπε...

Έχεις δίκιο, δεν είχα περιλάβει στον υπολογισμό την ενέργεια της μάζας του πρωτονίου. Αν ληφθεί υπόψιν όπως δείχνεις, σαφώς παίρνουμε ενέργεια.
Τώρα για το τι μορφής είναι η ενέργεια;
Βρήκα ένα πολύ παλιό πέιπερ του 38 τότε που τα μελετούσαν αυτά με ένταση, το οποίο λέει ότι σε αντίδραση Νi+p με πρωτόνια 6.3MeV δεν έχουμε συντήξεις αλλά αντιδράσεις p-n και μετατροπή του Νi σε Cu-62 όχι Cu-63. Βλέπουμε τότε ελευθέρωση ενέργειας αλλά αυτή οφείλεται σε radioactivity.
Δες κι εσύ. Εγώ μπορώ να δω μόνο το abstract.
http://prola.aps.org/abstract/PR/v54/i12/p1021_1
Πάντως γενικά για το θέμα των 2 Ιταλών, εκτός από τα βιντεάκια δεν εμφανίζονται επιστημονικές απόψεις υπέρ ή κατά στο δίκτυο.
Καλή Σαρακοστή- Sissa

Oblivion είπε...

Για την μηχανή του Τσιρριγκάκη έχεις αφιερώσει άρθρο vagelford?Ποια η γνώμη σου?(η αντιβαρύτητα είναι άστοχη ονομασία)

Vagelford είπε...

Όχι, δεν έχω γράψει κάτι. Αλλά με την φυγόκεντρο δεν μπορείς να παράγεις ώθηση.

Αν πάρεις μια πέτρα και την δέσεις με ένα σχοινί και αρχίσεις να την περιστρέφεις ας πούμε κατακόρυφα, τότε όταν η πέτρα κάνει τον μισό κύκλο πάνω από το κεφάλι σου και αλλάζει την ταχύτητά της από κατακόρυφη προς τα πάνω, σε κατακόρυφη προς τα κάτω, τότε θα νοιώσεις την αντίδραση στην κεντρομόλο που ασκείς στην πέτρα και θα είναι σαν η πέτρα να σε "τραβά" προς τα πάνω, αλλά στη συνέχεια, για το υπόλοιπο μισό η πέτρα θα σε "τραβά" προς τα κάτω, δίνοντας συνολικό effect κατά μέση τιμή μηδέν. Και αυτό είναι απόλυτα λογικό, αφού έχεις μόνο εσωτερικές δυνάμεις στο σύστημα μαζών που αποτελείς εσύ με την πέτρα. Αν το έκανες αυτό κάπου απομονωμένα στο διάστημα, θα έβλεπες ότι το κέντρο μάζας θα ήταν πάντα ακίνητο. Όσο περίεργη κίνηση και να κάνουν οι μάζες στο μηχάνημα του Τσιρριγκάκη, η μέση τιμή είναι μηδέν τελικά.

Ένας μπούσουλας σχετικά με τις διάφορες προτεινόμενες μηχανικές συσκευές αντιβαρύτητας είναι αυτό το report
http://gltrs.grc.nasa.gov/reports/2006/TM-2006-214390.pdf

Abstract:
"Based on the experiences of the NASA Breakthrough Propulsion Physics Project, suggestions are offered for constructively responding to proposals that purport breakthrough propulsion using mechanical devices. Because of the relatively large number of unsolicited submissions received (about 1 per workday) and because many of these involve similar concepts, this report is offered to help the would-be submitters make genuine progress as well as to help reviewers respond to such submissions. Devices that use oscillating masses or gyroscope falsely appear to create net thrust through differential friction or by misinterpreting torques as linear forces. To cover both the possibility of an errant claim and a genuine discovery, reviews should require that submitters meet minimal thresholds of proof before engaging in further correspondence; such as achieving sustained deflection of a level-platform pendulum in the case of mechanical thrusters."

sissa ben dahir είπε...

Αν η σύντηξη Ni με p γινόταν από τους 1000 βαθμούς, τότε στον εσωτερικό πυρήνα της γης που το Ni αφθονεί, δεν θάπρεπε να υπάρχουν και σημαντικές ποσότητες χαλκού;
Που όμως δεν υπάρχουν.

Oblivion είπε...

Εγώ το είχα παρακολουθήσει το θέμα παλιότερα vagelford και την ένστασή σου την είχα και εγώ.Απλά ξέρεις τι υπέθεσα?Ότι για την φάση από π-2π ,τα δύο εκκρεμή οριζοντιώνονται, ούτως ώστε οι δυνάμεις να μην "σπρώχνουν" προς τα κάτω.Επομένως για 0--->π έχεις κανονικά στον κατακόρυφο τα εκκρεμή, συνισταμένη προς τα πάνω,π-->2π, συνισταμένη 0, μιας και στον οριζόντιο οι δυνάμεις ίσες το μέτρο, αντίθετες στην φορά.Makes sense πάντως για εμένα.Δεν το έχω δει να δουλεύει από κοντά ,αλλά από το βιντεάκι στο youtube αυτό κατάλαβα.

http://www.youtube.com/watch?v=zo8PT4oIDIY

Το motion των εκκρεμών είναι λίγο περίπλοκο βέβαια.Πάντως ο Τσιριγγάκης είχε πατεντάρει και το διαφορικό χωρίς γρανάζια.Δεν πρόκειται δηλαδή για Γκιόλβα

Vagelford είπε...

Δεν είναι εύκολο να καταλάβεις τι γίνεται απλά κοιτώντας το να δουλεύει, γιατί ξεγελά το μάτι η κίνηση που κάνει.

Αν δεις την εργασία που έχουν και περιγράφει την κίνηση των μαζών, δίνει και τις αδρανειακές δυνάμεις, όπως τις υπολογίζουν από τις εξισώσεις κίνησης και τις βγάζουν αρμονικές, που είναι απόλυτα λογικό.

Μια δύναμη $$\reverse \opaque F=F_0\sin(\omega t)$$ έχει μηδενική ώθηση σε έναν κύκλο. Αυτοί κολλάνε όμως στις στιγμιαίες συνιστώσες, που είναι λάθος.

@sissa ben dahir, Ναι, αλλά πρέπει να έχεις και διαθέσιμο υδρογόνο στο εσωτερικό της Γης. Άσε που άμα δεχτούμε τις αντιδράσεις που δίνουν, νομίζω ότι οδηγούν σχεδόν όλες πάλι σε Νικέλιο.

Άχριστος είπε...

@Oblivion
Νομίζω σε αυτή την κίνηση που περιγράφεις το "σπρώξιμο" προς τα κάτω γίνεται καθώς μετακινείται ο άξονας περιστροφής τους (σε σχέση με τη βαρύτητα) από κατακόρυφος σε οριζόντιος και αντίστροφα.

zty είπε...

Δεν είμαι φυσικός, αλλά στο δίλημμα του Τσιριγγάκη μια απλή παρουσίαση πείθει. Παρουσιάστηκε ένα πρωτότυπο και είχε πραγματική ώθηση προς τα πάνω? Η θεωρητική εξήγηση του φαινομένου είναι δευτερεύον.

Vagelford είπε...

Η απλή παρουσίαση που λες δεν είναι και τόσο απλή. Που θα τον βρούμε τον κ. Τσιριγγάκη να μας δώσει τη συσκευή του να την μετρήσουμε όπως περιγράφει το report της NASA, δηλαδή με τις σωστές προδιαγραφές ώστε να μην μετρήσουμε ghost-effects;

Αντίθετα, η θεωρητική διερεύνηση, ειδικά αφού μας δίνεται και η σχετική εργασία που περιγράφει την κίνηση του μηχανισμού, είναι πιο εύκολη. Και σε τελική ανάλυση, δεν χρειάζεται να είναι κανείς φυσικός για να καταλάβει ότι όσο και να τραβάς τον εαυτό σου από τα μαλλιά, δεν πρόκειται ποτέ να πετάξεις.

Vaggelis1984 είπε...

"δεν χρειάζεται να είναι κανείς φυσικός για να καταλάβει ότι όσο και να τραβάς τον εαυτό σου από τα μαλλιά, δεν πρόκειται ποτέ να πετάξεις"

Αυτό ακριβώς.
Μόνο αν είσαι καραφλός θα δυσκολευτείς να το αντιληφθείς :P
Y.Γ Και οι Μηχανικοί ΔΕΝ κάνουν ΠΟΤΕ λάθος. :P^2

Vaggelis1984 είπε...

Αν και υπάρχει μια περίπτωση που όταν τραβάς τα μαλλιά ανεβαίνεις
http://www.youtube.com/watch?v=zgsotL83MJQ

zty είπε...

Θυμάμαι μία εκπομπή στην ΝΕΤ που παρουσίασε αυτή τη συσκευή, και έναν καθηγητή του Μετσόβιου να το υποστηρίζει και να το τεκμηριώνει. Δηλαδή τόσο δυσεύρετη πατέντα δεν είναι. Τώρα αν καθαυτού η συσκευή είναι αντιβαρυτική ή κάποιο άλλο ghost-effect, τι σημασία έχει.

Vagelford είπε...

Αμφιβάλω για το κατά πόσο τεκμηρίωσε την λειτουργία της συσκευής ο Προβατίδης (φαντάζομαι μιλάς για την εκπομπή της Τσαπανίδου στη ΝΕΤ, την δίνω παραπάνω σε ένα λινκ).

Το ghost-effect (μη πραγματικό δηλαδή) που λέω, να σου το εξηγήσω για να καταλάβεις για τι μιλάω.

Φαντάσου ότι έχεις ένα καρότσι με ένα μωρό μέσα. Και πες ότι έχεις βάλει το φρένο για να μην τσουλάει το καρότσι. Το μωρό τώρα, είναι ανήσυχο μέσα στο καρότσι και κλοτσάει τα πόδια του. Η κίνηση που κάνει είναι ένα απότομο τίναγμα (έκταση) των ποδιών, τα οποία μετά τα μαζεύει και τα τινάζει ξανά.

Τι θα συμβεί; Αν το μωρό τινάζει αρκετά δυνατά τα πόδια του, τότε το καρότσι θα κινείται προς την μία μεριά, σαν να υπάρχει μία δύναμη που το σπρώχνει. Και η ερώτηση είναι, πως γίνεται αυτό, αφού οι δυνάμεις που ασκεί το μωρό είναι εσωτερικές;

Η απάντηση είναι ότι, στο απότομο τίναγμα των ποδιών του μωρού, ασκείται στο καρότσι μια μεγάλη δύναμη για μικρό χρονικό διάστημα, ενώ στο μάζεμα των ποδιών ασκείται μια αντίθετη δύναμη στο καρότσι, η οποία όμως έχει μικρότερο μέτρο, αλλά μεγαλύτερη διάρκεια. Και οι δύο δυνάμεις όμως ασκούν την ίδια ώθηση (το F*Δt είναι το ίδιο και στις δύο περιπτώσεις). Στην πρώτη περίπτωση όμως, η μεγάλη δύναμη ξεπερνά την τιμή της στατικής τριβής και το καρότσι κινείται, ενώ αντίθετα στη δεύτερη περίπτωση η δύναμη δεν ξεπερνά την στατική τριβή και έτσι το καρότσι δεν κινείται.

Το αποτέλεσμα είναι το καρότσι να προχωρά προς την μία μεριά και να δημιουργεί την εντύπωση ότι παραβιάζεται ο δεύτερος νόμος του Νεύτωνα. Αυτό όμως δεν συμβαίνει. Το καρότσι με το μωρό δεν είναι μια νέα συσκευή προώθησης. Απλά έχουμε ξεχάσει την τριβή.

Ελπίζω να το έκανα κατανοητό.

Rodia είπε...

Ενδιαφέρον θέμα.. και καλή δουλειά βέβαια!

"δεν χρειάζεται να είναι κανείς φυσικός για να καταλάβει ότι όσο και να τραβάς τον εαυτό σου από τα μαλλιά, δεν πρόκειται ποτέ να πετάξεις"

Ο βαρώνος Μυγχάουζεν όμως το πέτυχε: βγήκε από το λάκκο με την κινούμενη λάσπη μαζί με το άλογό του, τραβώντας την ίδια του την κοτσίδα!!!

Vagelford είπε...

Άρα, λες ο εφευρέτης να είναι ο Βαρώνος Μυγχάουζεν;

Rodia είπε...

Για του λόγου το... αληθές! :)

Ανώνυμος είπε...

Νομίζω ότι αν το δει κανείς ενεργειακά (θερμοδυναμική) είναι φανερό ότι δεν γίνεται, να έχεις παραγωγή ενέργειας, από το 0. Δεν το έχουν μάθει αυτό στο πολυτεχνείο;

Και τα παιδιά στις κούνιες ξεκινούν ακίνητα και αυξάνουν το ύψος στο οποίο πετάγονται συγχρονίζοντας σωστά το σώμα τους, και χωρίς να επεμβαίνει τριβή (ουσιαστικά).

Ανώνυμος είπε...

από εκεί βγήκε η παροιμία «ο Μυγχάουζεν απ τα μαλλιά του πιάνεται»;
Μπορει να τα τράβαγε όσο να 'ναι, αλλά ελπίζω να 'δωσε τελικά κάνα καρότο στο αλογάκι που του 'σωσε το τομάρι...

Ανώνυμος είπε...

Τι δεν πιστεύετε και δεν ξεπιστεύετε.
http://www.tsiriggakis.gr/Files/Provatidis_46th_AIAA.pdf

οι εξισώσεις κίνησης υπάρχουν ψάξτε το.

Η έρευνα είναι δύσκολο πραγμα και επίπονο.

Οι μηχανισμοί των τσιριγκάκη-προβατιδη είναι αξιοθαυμαστοι και μπορεί να μην είναι προς το παρόν antigravity devices αλλά φαίνεται να δίνουν ένα μικρό net propulsion.

Vagelford είπε...

Αυτό λέω και εγώ φίλε Ανώνυμε. Οι εξισώσεις είναι εκεί και δείχνουν ότι η ώθηση είναι μηδέν.

(Η δύναμη είναι αρμονική, δηλαδή της μορφής cosωt και άρα το ολοκλήρωμα στο χρόνο στη διάρκεια μιας περιόδου, δηλαδή η ώθηση, κάνει μηδέν).

Το σχήμα που δίνουν με τις μετρήσεις στη ζυγαριά δεν μπορώ να πω τι δείχνει γιατί δεν μπορώ να ξέρω πως έχουν κάνει τις μετρήσεις και αν έχουν αποκλείσει πιθανά συστηματικά σφάλματα.

Ανώνυμος είπε...

Κύττα να δεις δεν μπορώ να πω ότι έχεις άδικο Vagelford.

Μέχρι να δώσουν το θεωρητικό μοντέλο της κίνησης με δυο αρμονικές δεν μπορεί να πεί κανείς με σιγουριά τίποτα.

Με το ..."μάτι" και την διαίσθηση του πάντως κάποιος θα έλεγε ότι επειδή το σχηματιζόμενο από τις δύο αρμονικές lissajous είναι skewed προς τα απάνω λογικά θα πρέπει σε μεγάλο μέρος της περιόδου το net force να είναι προς τα απάνω.

Πάρ'αυτα ακόμα και αυτό το 12%Χ0.1dN που βλέπω (αν δεν κάνω λάθος) στο σχήμα 8, δηλαδή 0.1Χ0.12Χ0.1Ν=0.0012Ν
αντιστοιχεί σε βάρος σώματος μάζας 120 mg.

Η συσκευή που παράγει αυτή την ώθηση πρέπει να ζυγίζει αρκετά κιλά. Οπότε πρακτικά δεν σημαίνει τίποτα όσο και να αυξήσεις με κάποιο κατασκευαστικό τρόπο τον συντελεστή απόδοσης της συσκευής.

Βέβαια τα πράγματα αλλάζουν εαν καταφέρουν να παράξουν με κάποιο τρόπο τη μηχανή σε μέγεθος MEMS συσκευής και φυσικά εαν ο συντελεστής απόδοσης δεν επηρρεάζεται από τις μικρές μάζες των κινούμενων μερών (το net force με μια αρμονική όμως είναι ευθέως ανάλογο της μάζας των κινουμένων μερών).

Αλλά άλλωστε από ότι φαίνεται στο paper αυτό που είναι και το πιο πρόσφατο τους food for thought λένε ότι δίνουν περισσότερο παρα solution σε κάτι.

Ελπίζω να πρόσθεσα κατι και να μην κούρασα.

Vagelford είπε...

Το ότι στο σχήμα 8 φαίνεται η δύναμη προς τα πάνω να παίρνει κάπως μεγαλύτερες ακραίες τιμές από τις αντίστοιχες προς τα κάτω δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει μια συνισταμένη ώθηση προς τα πάνω, αφού για την ώθηση αυτό που μετρά είναι το εμβαδό κάτω από την καμπύλη της δύναμης, το οποίο δεν είναι καθόλου προφανές από το σχήμα τι κάνει.

Ανώνυμος είπε...

"where an average
difference of about 12% can be noticed for the
positive and negative values"

Το 12% βγαίνει καλοπροαίρετα από την ανάλυση των ψηφιακών δεδομένων της ζυγαριάς που έκαναν οι συγγραφείς.

Όπως το καταλαβαίνω εγώ οι εφευρετες αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι μια μηχανή που ταλαντώνει δυο μάζες με τέτοιο τρόπο ώστε η συνισταμενη δύναμη σε μια περίοδο να είναι προς μια κατέυθυνση. Το κόλπο που σκέφτηκαν είναι το skewed προς τα πάνω lissajous. Μια έξυπνη σκέψη. Το μανίκι είναι πως θα παράξεις μια τέτοια κίνηση. Η κατασκευή τους φαίνεται να είναι μια λογική προσέγγιση προς αυτό. Βέβαια απέχει κατά πολύ να γίνει πρακτική.

Vagelford είπε...

Έχω καταλάβει τι προσπαθούν να κάνουν.

"where an average difference of about 12% can be noticed for the positive and negative values"

Δεν διαφωνώ ότι μετράνε διαφορετικές ακραίες τιμές στην κατακόρυφη δύναμη. Δεν είναι αυτό όμως που παίζει ρόλο για την ώθηση. Η ώθηση δεν είναι απλά η διαφορά αυτών των ακραίων τιμών για να πεις ότι τελικά υπάρχει ώθηση προς τα πάνω. Η ώθηση είναι η δύναμη επί τον χρόνο που εφαρμόζεται. Αν η πιο μεγάλη δύναμη προς τα πάνω εφαρμόζεται για μικρότερο χρονικό διάστημα από την πιο μικρή δύναμη προς τα κάτω, τότε η συνολική ώθηση μπορεί να είναι μηδέν παρόλο που η προς τα πάνω δύναμη είναι μεγαλύτερη.

Το σχήμα μπορεί να είναι περίπλοκο επειδή χρησιμοποιούν διαφορετικές συχνότητες για τις δύο περιστροφές, όπου αν ο λόγος δεν είναι ρητός τότε οι τροχιές δεν κλείνουν ποτέ, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι η ώθηση από τις μάζες κάποια στιγμή μηδενίζεται και αρχίζει η ίδια ιστορία από την αρχή.

Ανώνυμος είπε...

Είναι περιοδική η κίνηση. Το μόνο που ενδιαφέρει είναι η συνισταμένη ώθηση των δύο κινούμενων μαζών πάνω στη συνολική μηχανή σε μία περίοδο να έχει φορά προς την επιθυμητη κατεύθυνση κίνησης.

Αυτό βέβαια με το ήξεις αφίξεις του paper:
"where an average difference of about 12% can be noticed for the positive and negative values"
δεν διαφαίνεται καθαρά.

Μακάρι να έχουν δίκιο και να μας διαφωτίσουν σε άλλη μελλοντική δημοσίευση.

Η κατασκευή έχει στοιβαρά γυροσκοπικά μηχανικά μέρη και από απόψη ασφάλειας είναι σαφώς ανώτερη από κατασκευές τύπου ελικοπτέρου, έλικα κ.ο.κ. γιατί θα μπορεί να εμπεριέχεται στο εσωτερικό κάποιας πτητικής συσκευής.

ange-ta είπε...

Αντί η ανθρωπότητα να εκμεταλλευτεί αυτό που είναι απλό, σίγουρο και αιώνιο, δηλαδή τον ήλιο, ψάχνει στα περίπλοκα και απίθανα.
Γι αυτό και μετά το πετρέλαιο η ανθρωπότητα θα ζεσταίνεται με τη φουφού! (Όπως λέμε ο φούφουτος)

Και συγνώμη που δεν το είπα, συγχαρητήρια για την ανάλυση.

Ανώνυμος είπε...

Μη χολοσκατε ρε παιδια, τωρα θα σας λυσω ολεσ τις αποριες

http://free-energy-info.co.uk

http://free-energy-info.co.uk/PJKbook.pdf

Ανώνυμος είπε...

LOL για το update και την επένδυση. Αναρωτιέμαι
α) ποιός θα τα δώσει τα 200 μύρια

β) σε ποιόν θα ρίξουν το φταίξιμο μετά...

Άχριστος είπε...

Φυσικά επέλεξαν την Ξάνθη επειδή είναι κοντά στα Άβδηρα, τη γενέτειρα του Δημόκριτου.

Ανώνυμος είπε...

Ο/Η Vagelford είπε...

Πέτυχα και εγώ αυτές τις αναφορές σχετικά με την ιστορία με τα σκουπίδια και τα περί απάτης, αλλά δεν ήθελα να το πάω εκεί. Άμα είναι θα πάει μόνο του.

Ελπίζω μόνο να μην πετάξουν την σκούφια τους τίποτα έξυπνοι σε τίποτα υπουργεία, που θα δουν την ευκαιρία για κέρδος. Θέλει προσοχή το πράγμα.

6 Μαρτίου 2011 7:11 μ.μ
__________________________________

Το κερδος δεν ειναι κατι κακο αν ωφελείται αμεσα ή εμμεσα το κρατος μας και η φτωχομπινεδιαρικη οικονομια μας.

Αυτο το λεω γιατι στην Ελλαδα εχουμε αντιστρεψει τις εννοιες και θεωρουμε το κερδος ως κατι κακο. Θελουμε να κερδιζουν οι επιχειρηματιες να κανουν και αλλες επενδυσεις να ανοιγουν δουλειες να πεφτουν εισφορες στα ασφαλιστικα ταμεια και ΦΠΑ στο κρατος.

Χωρις αυξηση του ΑΕΠ, χωρις παραγωγη πλουτου δηλαδη, θα βρισκομαστε συνεχεια στα σκατα.

Vagelford είπε...

Προφανώς εννοούσα, την ευκαιρία για προσωπικό κέρδος, για κομπίνα.

Νόμιζα ότι ήταν σαφές ότι αναφερόταν στους "έξυπνους" το σχόλιο.

John είπε...

Κάνα νέο σχετικό με αυτό το θέμα;

Vagelford είπε...

Εγώ δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά δεν το παρακολουθώ και ιδιαίτερα από την άλλη. Αν έχει ακούσει κανείς κάτι, ας ενημερώσει.

Ανώνυμος είπε...

Να ρωτησω κατι? Βλεπω οτι λενε οτι εχουν γινει δοκιμες απο πανεπιστημια. Εχουν αφησει να την ανοιξουν την συσκευη?

Αν οχι, δεν ξερω αν ειναι χαζο αλλα δεν θα μπορουσε να εχει ξερω γω μεσα καποιο ισοτοπο οπως Pu238 το οποιο λογω φυσικης διασπασης παραγει θερμοτητα σταθερη για πολλα χρονια και χρησιμοποιειτε ουτως η αλλως? Χρειαζονται 20kg για 10KW το οποιο ειναι πολυ μικρο και θα χωρουσε ανετα...

Βεβαια θα ερπεπε να το ψυχουν ολη την ωρα οταν δεν το τεσταρουν ξερω γω...

Vagelford είπε...

Αυτό που έχει γίνει είναι κάποιες επιδείξεις λειτουργίας της συσκευής. Δεν έχει αναπαράγει κανένας άλλος την όλη ιστορία και δεν έχει γίνει και ακριβής παρουσίαση της κάθε λεπτομέρειας της συσκευής.

Αυτό με το πλουτώνιο δεν το είχα σκεφτεί... Αλλά από την άλλη δεν είναι εύκολο να αποκτήσει κανείς μεγάλη ποσότητα πλουτωνίου ή να το διαχειριστεί γιατί είναι αρκετά δραστικό στοιχείο, ενώ δεν μπορείς να το έχεις και όλο μαζί γιατί γίνεται πολύ εύκολα κρίσιμο (τα 20 κιλά μου ακούγονται πολλά).

Ανώνυμος είπε...

Το Pu238 που χρησιμοποιουν δεν γινεται κρισιμο. Φυσικα δεν μπορεις να το βρεις και ευκολα. Παντως δεν ειναι και τοσο επικυνδινο. Δηλαδη αρκουν μερικα χιλιοστα ιριδιου τριγυρω και δεν εχεις και ακτινοβολια.

Συμφωνα με την wikipedia υπαρχουν καμοια 30αρια τετοια ραδιοισοτοπα. Μερικα κιολας δινουν και μεγαλυτερη ισχυ οποτε χρειαζεσαι ακομα μικροτερη μαζα.

Λογικα ολο αυτο ειναι μια απατη. Δηλαδη δεν κανει αυτο που λεει. Αλλα αν το κανει νομιζω ειναι η πιο πιθανη λυση, καπως να βρηκαν κατι τετοιο και να ειναι εκει μεσα...

Η ερωτηση τωρα ειναι τι απαντας σε αυτους που θα σου πουν μετα οτι οι πολυεθνικες δεν αφησαν να διαδοθει αυτη η επαναστατικη εφευρεση? :)

Vagelford είπε...

Τι να απαντήσεις...

Άχριστος είπε...

Συνεχίζει ο Rossi προς Αμερική μεριά με μονάδα 1ΜW, η οποία (σχεδόν) δουλεύει... Πάντως σίγουρα είναι πολύ καλός σε κάτι, είτε αυτό είναι η επιστήμη είτε η απατεωνιά. Εγώ πάντως δεν θα στοιχημάτιζα στο πρώτο, φαίνεται να είναι κλασική περίπτωση εκμετάλευσης ευκολόπιστων επενδυτών, αλλά ελπίζω να κάνω λάθος.

Ανώνυμος είπε...

Σύμφωνα με τα όσα γνωρίζω από ΑΠΟΛΥΤΑ έγκυρες θετικές πηγές πληροφόρησης, όταν και εφόσον κάνουν την εμφάνιση τους τέτοιες τεχνολογίες στην αγορά, θα φορολογηθούν υπέρμετρα, με το σκεπτικό της χρηματοδότησης του κύματος των ανέργων, που θα επέλθει από την απώλεια θέσεων εργασίας στην οικονομία του άνθρακα, καθώς και σαν αντιστάθμισμα στην απώλεια εσόδων από την φορολογία των καυσίμων. Δηλαδή, όπως πληρώνετε τέλη κυκλοφορίας, έτσι ακριβώς θα πληρώνετε ΥΨΗΛΑ τέλη αυτοπαραγωγής ενέργειας 2000 ευρώ ετησίως, διότι ΔΕΗ και θέρμανση > 2000 ευρώ. Η καταβολή των τελών θα γίνεται με την φορολογική δήλωση. Εάν υπολογίσετε, κόστος κτήσης, κόστος συντήρησης, περιλαμβανομένου της αγοράς Νικελίου και εφορία = αγορά και όχι δωρεάν παροχή ενέργειας . Βέβαια, κάποιος θα παρατηρήσει, πως τουλάχιστον έτσι κερδίζει το περιβάλλον, άρα εν τέλει εμείς. Η εξόρυξη του Νικελίου όμως, γίνεται με επιβλαβή τρόπο για το περιβάλλον, άρα εν τέλει η παραγόμενη ενέργεια μιας υποτιθέμενης λειτουργικής συσκευής, δεν είναι 100% καθαρή. Μην ονειρεύεστε λοιπόν έναν ουτοπικό κόσμο «δωρεάν» ενέργειας, διότι αυτό θα προκαλούσε σχετικά σύντομα οικονομικό κραχ τύπου 1929. Το πετρέλαιο θα αντικατασταθεί από άλλη μορφή ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΗΣ ενέργειας (βλέπε ITER Γαλλία), δηλαδή μια μορφή ενέργειας που δεν θα έχουν πρόσβαση προς εκμετάλλευση οι πολλοί , αλλά θα μπορούν να αγοράζουν σε σαφώς χαμηλότερες τιμές από αυτές των υδρογονανθράκων και με επιπλέον όφελος την μηδενική επιβάρυνση για το περιβάλλον. Το ζήτημα της παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας, δεν είναι μόνο επιστημονικό, είναι ταυτόχρονα βαθειά κοινωνικό και οικονομικό. Σκεφτείτε 33.000 εργαζόμενοι ΔΕΗ, 15.000 διυλιστήρια, 9.000 οδηγοί βυτιοφόρων, ιδιοκτήτες και υπάλληλοι βενζινάδικων, εργαζόμενοι ΔΕΠΑ, εργαζόμενοι σε ιδιωτικά εργοστάσια ηλ. ενέργειας (π.χ Μυτιληναίος), εργαζόμενοι σε αιολικά και φωτοβολτα`ι`κα πάρκα, κατάργηση όλων αυτών των θέσεων εργασίας = κοινωνικό ΧΑΟΣ.
Υψηλόβαθμο στέλεχος εταιρίας Α.Π.Ε

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμος ΞΑΝΑ-είπε...

Μη χολοσκατε ρε παιδια, τωρα θα σας λυσω ολεσ τις αποριες

http://free-energy-info.co.uk

http://free-energy-info.co.uk/PJKbook.pdf

Άχριστος είπε...

Σχετικά με το 12/02/12 update...χαχαχαχαχαχαχαχα!!!!!!

Αντώνης (apeleytheros) είπε...

Ποιος κάνει καλωδιώσεις για κάτι που υποτίθεται ότι είναι πυρηνικός αντιδραστήρας, και δε δοκιμάζει ούτε τα καλώδια με ένα πολύμετρο;


(οκ ίσως το δραματοποιώ πολύ αλλά η παραπάνω σκέψη μου φαίνεται πολύ αστεία.)